Ressurspersoner

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Prosjektgruppa i Min stemme teller

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Bilde: Prosjektgruppa: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

I forbindelse med prosjektet Min Stemme Teller har KBT tilknyttet seg fire unge voksne som alle har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester; Johanne Bakken Moe, Liva Elvira Myrvold Nynes, Ellinor Elvrum Evensen og Christina Kildal. I tillegg til planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, fungerer ungdommene som ressurspersoner og rådgivere for KBT i spørsmål som angår barn og unge.


Kursholdere i Verktøykassa

Bilde: Nina Vesterdal og Ragna Vorkinnslien, kursholdere i Verktøykassa. I midten kursutvikler Anders B. Asphaug.
Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.
Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.

Ragna Vorkinnslien, Nina Vesterdal og Eirin Yvonne Eriksen er våre kursholdere i Verktøykassa. De leder selvstyrkingskurs og andre kurs innenfor Verktøykassa.

 

Britt Inger Johansen

Bilde: Britt Inger Johansen
Bilde: Britt Inger Johansen

Britt-Inger Johansen har en lang karriere som frivillig, og i KBT bidrar hun frivillig i forbindelse med Bruker Spør Bruker-prosjekter.

Britt-Inger er utdannet Cand.polit. med hovedfag (mastergrad) i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere vært ansatt i NAV, hvor hun var ansvarlig for mennesker med psykisk helseutfordringer. Britt Inger har i vel 20 år arbeidet som selvstendig næringsdrivende med evalueringsprosjekter, bl.a. på prosjekter innen psykisk helse. Hun har også lang erfaring som pårørende.

 

Jostein Kirknes Eriksen

Bilde: Jostein Kirknes Eriksen

Jostein har jobbet hos oss siden september 2016. Jostein lager tekster til nettsiden og konsulterer på diverse prosjekter.

 

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, nettside og sosiale medier.