Ressurspersoner

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller

Prosjektgruppa i Min stemme teller

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller. Fra venstre Lill-Katrin Island, Ida-Michelle Pedersen, Johanne Bakken Moe, Pernille Letrud og Christina Kildal.
Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller. Fra venstre Lill-Katrin Island, Ida-Michelle Pedersen, Johanne Bakken Moe, Pernille Letrud og Christina Kildal.

I forbindelse med prosjektet Min Stemme Teller har KBT tilknyttet seg fem ungdommer som alle har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester. I tillegg til planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, fungerer ungdommene som ressurspersoner og rådgivere for KBT i spørsmål som angår barn og unge.


Kursholdere i Verktøykassa

Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.
Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.

Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen er våre kursholdere i Verktøykassa. De leder selvstyrkingskurs og andre kurs innenfor Verktøykassa.

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, nettside og sosiale medier.