Styret

Bilde: Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen, styreleder

 

Bilde: Gustav Gundersen

Gustav Gundersen, styremedlem, Mental Helse Sør-Trøndelag.

Vara: Aud Irene Thoresen.

 

Bilde: Katie Iren Wikstrøm

Katie Iren Wikstrøm, styremedlem

 

Bilde: Eva Andersson

Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Trøndelag.

 

Hans Henrik Nørholm, styremedlem, Mental Helse Nord-Trøndelag

 

Johannes Foss Sigurdson, styremedlem, Mental Helse Ungdom

 

Erling Arild Carlsen, styremedlem, St. Olavs Hospital Divisjon psykisk helsevern

 

Image: Ingvild M. Kvisle

Ingvild M. Kvisle, ansattes representant

Vara: Juni Raak Høiseth

Vedtekter

KBTs vedtekter finnes her.