Styret

Gustav Gundersen
Styreleder, Mental Helse Sør-Trøndelag
Vara: Aud Irene Thoresen
Mental Helse Sør-Trøndelag
Karl Johan Johansen
Nestleder i styret
Katie Iren Wikstrøm
Styremedlem, St. Olavs Hospital, Divisjon psykisk helsevern
Vara: Erling Arild Carlsen
Eva Andersson
Styremedlem, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Trøndelag
Vara: Kari Frisvoll
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Trøndelag
Erik Holm
Styremedlem, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
Hans Henrik Nørholm
Styremedlem, Mental Helse Nord-Trøndelag
Mental Helse Nord-Trøndelag
Johannes Foss Sigurdson
Styremedlem, Mental Helse Ungdom
Mental Helse Ungdom

Vedtekter

KBT Midt-Norges vedtekter finnes her.

About Dagfinn Bjørgen