Anne Remen

Bilde: Anne Remen

 

Arbeider med

Som kursutvikler vil jeg forsøke å bidra positivt til å utvide KBT`s tilbud om personlig utvikling gjennom kurs, konferanser og seminar. Her har jeg til nå arbeidet med nye kurs og kursprogram, som vi håper fanger oppmerksomheten til både nye og gamle interessenter.

 

Utdanning

Jeg er utdannet førskolelærer med videreutdanning i Organisasjon og ledelse, og Organisasjonspsykologi og ledelse. I tillegg til Pedagogisk veiledning har jeg del 1(Praktioner) fra Coach- og NLP-skolen Norge.

 

Erfaringsbakgrunn

Min yrkeserfaring har jeg fra 25 år som daglig leder for en kulturbarnehage og en musikkbarnehage. Som daglig leder hadde jeg blant annet ansvar for visjonsutvikling, pedagogisk plattform og planer, rekruttering, veiledning, personalutvikling, kurs og prosjekter, økonomistyring og strategier, kommunikasjons- og motivasjons-arbeid. Men den viktigste og mest givende erfaringen jeg har fra disse årene, er min brede kontakt med og tilegnede kunnskap om alle typer mennesker i varierte livssituasjoner og livsfaser. Men for noen år siden ble jeg sykemeldt, og i denne perioden var jeg mottaker av tjenester gjennom Raskere Tilbake. Dette gav meg noen nyttige erfaringer og økt kunnskap om psykisk helse.
De siste tre årene har jeg fått brukt min tilegnede kunnskap om mennesker gjennom arbeidet som karriereveileder og kursleder, hvor personlig utvikling, motivasjon og mestring i både medgang og motgang har hatt et overordnet fokus.

 

Mine egenskaper

Jeg har gode evner til å se hvilke ressurser den enkelte innehar, og til å fremheve og videreutvikle positive egenskaper og nyttig kompetanse hos andre. I tillegg mener jeg å inneha meget gode evner til å bygge gode relasjoner. Dette er noe jeg er opptatt av, og som motiverer meg i eget arbeid. I tillegg er jeg kreativ, uredd og inkluderende, med en god porsjon humor og selvironi.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.