Anne Ruth Benschop

Image: Anne Ruth Benschop

Om meg

Anne Ruth Benschop,  26 år gammel, født og oppvokst i Nederland. Flyttet til Norge som 13-åring, og har bodd i Trondheim siden 2011. Er en kreativ person som er glad i dans og tegning, og er generelt veldig engasjert og nysgjerrig.

 

Arbeider med

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT etter å ha vært ute av arbeidslivet over lengre tid. Jeg jobber bl.a. med KBTs nettside og sosiale medier,  og som prosjektmedarbeider i Canada-Norge prosjektet om å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringskonsulenter.

 

Erfaringsbakgrunn

Selv om jeg har vært ute av arbeidslivet har det alltid vært viktig for meg å ha noe å jobbe med, og mye av dette har vært frivilligarbeid. Fra 2011-2014 jobbet jeg i Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser, hvor jeg bl.a. holdt personlige samtaler, foredrag og ledet åpne kvelder. Siden 2015 har jeg jobbet som frivillig i ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser, og jeg sitter i resepsjonen på et dansestudio en gang i uka i tillegg til jobben på KBT.

 

Ønsker å bidra med

Etter jeg fikk være med i pilotprosjektet «Min stemme teller» i slutten av 2014, har interessen for arbeidet økt. Jeg opplever det er givende å kunne hjelpe mennesker med mine egne erfaringer, og synes det er spennende å høre hvordan andre opplever de forskjellige helsetjenester- samt hvordan man som bruker kan være med å forbedre disse. Jeg brenner spesielt for pårørendes perspektiv ettersom jeg opplever det er en gruppe som ofte blir «glemt».

 

Prosjektportefølje

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, nettside og sosiale medier.