Karl Johan Johansen

Bilde: Karl Johan Johansen

Arbeider med

Prosjektutvikling og veiledning av prosjekter i KBT.

Utdanning

Jeg er utdannet cand.polit. med spesialisering innen omsorg-,  helse- og sosial sektor.

Erfaringsbakgrunn

Jeg har lang fartstid fra ulike posisjoner innen utdanning og ledelse av helse- og sosialtjenester og brukerorganisasjoner. Jeg er opptatt av  hvordan tjenestemottakere kan involveres i tjenesteinnovasjon og hvordan man kan bruke IKT i samhandling for å forbedre tjenestene.

Ønsker å bidra med

Fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging og  i recoveryprosesser fra problemer med psykisk helse og rus er noe jeg er opptatt av og ønsker å jobbe for.

 Prosjektportefølje

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Inn på tunet

Forskningssamarbeid Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Interreg – RESENS

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *