Heidi Westerlund

Bilde: Heidi Westerlund

Arbeider med

Evalueringer av tjenestetilbud gjennom Bruker Spør Bruker og prosjekter knyttet til praktisk brukermedvirkning i kommuner og helseforetak. Har særlig kompetanse på kvalitative metoder, fokusgrupper og dialogbaserte evalueringer av ulike tjenester innen psykisk helse og somatikk.

 

Utdanning

Jeg er utdannet innen samfunnsvitenskaplige fag, og er for tiden masterstudent ved NTNU. Jeg har videre merkantile og språkfag i fagkretsen.

 

Erfaringsbakgrunn

Fra 1998 og til i dag har jeg utviklet metoden Bruker Spør Bruker og opplæringsprogram for nye prosessledere. Jeg har en variert utdannings- og yrkesbakgrunn, og har i tillegg til å være sentral i etableringen av KBT, vært faglig rådgiver i nasjonale kompetansesenter. Jeg har også jobbet som skribent og publisist, i merkantile stillinger og som prosjektmedarbeider i ulike forskningsprosjekter ved NTNU og Akershus universitetssykehus.

Utgangspunktet for interessen for psykisk helsefeltet kom som følge av egenerfaring med psykiske problemer, noe jeg har vært åpen om. Åpenhet og kunnskap om brukeres erfaringer og opplevelser med å leve med ulike lidelser og hjelpetilbudet, er en forutsetning for å bidra til tjeneste og fagutvikling. Dette har vært viktig ved utviklingen av Bruker Spør Bruker-metoden. Gjennomføring av brukerundersøkelser, igangsetting av selvhjelpsgrupper, foredragsvirksomhet,  veiledning og rådgiving, utvikling av kurs og seminarer, samt prosjektledelse for en rekke små og store prosjekter, har preget praksisen min i de siste 20 årene.

 

Ønsker å bidra med

Jeg vil bidra til åpenhet og dialog om brukernes erfaringer som grunnlag for tjeneste og fagutvikling.  Bidra til at enkeltpersoner blir styrket til å ha tro på at erfaringsbasert kunnskap kan fremme kvalitet og utvikling av fag og tjeneste.

Nøkkelkvalifikasjoner i arbeidet: Prosjektutvikling og ledelse, brukerundersøkelser, medforskning, publisist, prosjektadministrasjon, BSB-opplæring og kurs i brukermedvirkning, foredrag og formidling.

 

Prosjektportefølje

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Melhus kommune – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer

Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper

Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital

Innvandrer og helse

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART)

Bruker Spør Bruker-evaluering – KIM-senteret

Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Levanger kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Namdalseid kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Sommerstua treffsted, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Veiskillet treffsted, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Heimdal treffsted, Trondheim kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Meråker kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Hamar kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – St. Olavs Hospital HF Psykisk helsevern – Samhandling og kvalitet

Bruker Spør Bruker-evaluering – Inderøy kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Namsos kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Steinkjer kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Rose, D., Ruud, T., Heiervang, K. (2018). Recovery concept in a Norwegian setting to be examined by the assertive community treatment model and mixed methods. International Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 147-157

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Clausen, H., Ruud, T., Heiervang, K. S. (2016). Are Users Satisfied with Assertive Community Treatment in spite of Personal Restrictions? Community Mental Health Journal, 52(8), 891-897. doi: 10.1007/s10597-016-9994-5.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), 134-138. doi: 10.1177/0020764012471278

Rise, M. B., Solbjør, M., Lara, M. C., Westerlund, H., Grimstad, H. & Steinsbekk, A. (2013). Same description, different values. How service users and providers define patient and public involvement in health care. Health Expectations, 16(3), 266-276. doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00713.x

Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H. & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: when is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107-113 doi: 10.1177/0020764011423464

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2-5.

Westerlund, H. (2012). Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 4.

Almvik, A., Sagsveen, E., Olsø, T. M., Westerlund, H & Norvoll, R. (2011). «Å lage farger på livet til folk»: God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(2), 154-162.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.

 

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.