Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun Brukerstyrt senter

Bilde: Fra venstre: Dagfinn Bjørgen (KBT), Kårhild Husom Løken (Sagatun Brukerstyrt Senter), Christina Kildal (KBT), Ingvild M. Kvisle

Sagatun brukerstyrt senter er et av fem regionale brukerstyrte sentere i Norge. Sagatun tilbyr blant annet musikkverksted, kreativt verksted, lavterskelarbeid og arbeidspraksis, recoveryverksted og verktøykassakurs. Prosjektet var en bestilling fra Sagatun brukerstyrt senter.

Totalt ble 19 av senterets brukere og 4 fra samarbeidende instanser intervjuet om deres erfaring med bruk av Sagatun. Vi snakket med deltagerne om opplevelse av innflytelse og medvirkning, informasjon og mottakelse, samarbeid med mellom Sagatun og andre instanser, frivillighet og krav, og om motivasjon og mestring knyttet til recovery/bedringsprosesser.

Den 7.9.17 samlet vi brukere, ansatte og samarbeidspartnere til dialogkonferanse på Sagatun der vi drøftet funnene i evalueringen og videre utviklingsmuligheter.

 

Forfattere

Christina Kildal

Dagfinn Bjørgen

Ingvild M. Kvisle

 

Rapport

Bruker Spør Bruker – Sagatun brukerstyrt senter 2017

About Christina Kildal

Prosjektmedarbeider. Jobber med barn og unge-prosjekter, Bruker Spør Bruker-evalueringer og artikler til nettsida.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *