Erfaringskonsulentprosjekter

Bilde: Astrid Weber holder foredrag på erfaringskonsulentkurs "Å være profesjonell som erfaringskonsulent"

Erfaringskonsulent er betegnelsen på en person som er ansatt fordi han eller hun har erfaring med å motta tjenester for psykiske helseutfordringer/rusproblemer. Intensjonen med å engasjere en erfaringskonsulent er å bringe inn brukererfaringer i tjenesten for å gi brukere/pasienter i tjenesten tilgang til denne på en systematisk måte. En erfaringskonsulent har en unik mulighet til å bruke sine opplevelser fra psykisk helse-/rusomsorg til å bistå andre i samme situasjon. Vedkommende ser egne erfaringer i større perspektiv, og reflekterer rundt dette på en konstruktiv måte i personalmøter. Ved samarbeid og veiledning jobber man for kulturutvikling og innovasjon i tjenestene.

KBT inngikk i 2013 et toårig prosjektsamarbeid der vi ansatte erfaringskonsulenter ved to ambulante team innen Helse Midt-Norge RHF. Prosjektet fikk navnet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team», og hadde tilhold på Nidaros DPS og Tiller DPS.

Det ble gjort en evaluering av prosjektet, som viste at erfaringskonsulentene hadde stor betydning i den personlige kontakten med brukerne. For brukerne har de vært håpsbærere og formidlet mestringsstrategier.

I 2016 ble det satset videre med prosjektet som heter «Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse og rusarbeid». Prosjektet tar sikte på å utvikle erfaringskonsulenters funksjon i boliger, treffsteder og oppsøkende virksomheter innen psykisk helse og rus. I prosjektet vil vi evaluere hvordan erfaringskonsulentrollen utspiller seg i samspill med brukere og tjenesteutøvere. Tre erfaringskonsulenter er ansatt i Trondheim kommune gjennom dette prosjektet; i recovery team, i en bolig med base og ved treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet.

I forbindelse med satsningen på erfaringskonsulenter blir det også arrangert kurs. 12.og 13. desember 2016 var erfaringskonsulenter og fagpersoner fra Oslo, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag samlet for kurs om erfaringskonsulentens funksjon og rolle. Dette var første initiativ fra KBT til å skape et miljø og kontakt mellom erfaringskonsulenter i Midt-Norge spesielt. Kurset må betegnes som vellykket.

KBT arrangerte også kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge mandag 2. og 3. oktober i Tromsø, og 5. og 6. oktober i Trondheim i 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *