Medforskning

Bilde: Dagfinn Bjørgen og forsker Reidun Norvoll

Dagfinn Bjørgen og forsker Reidun Norvoll samarbeider om prosjektet “God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv”.

I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til helseforetakene skal det være brukerrepresentanter med i alle forskningsprosjekter som helseforetakene er involvert i.

«For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.» Oppdragsdokument til Helse Midt-Norge 2015, s. 9.

KBT har solid kompetanse på medforskning. Under finner du noen av de flere forskningsprosjektene våre ansatte har vært engasjert i:

For en komplett liste over publikasjoner som KBT-ansatte har deltatt i, se «Publikasjoner«.

 

Kurs for medforskere – brukermedvirkning i forskning

KBT samarbeider med Avdeling for forskning og utvikling (AFFU) ved St.Olavs og NTNU om kurset «Brukermedvirkning i forskning«. Målet er å bidra til kompetanseheving for potensielle medforskere med brukererfaring. Kurset tilbys også til stipendiater og forskningsmiljøer med mål om å tilrettelegge for deltakelse fra medforskere/brukerrepresentanter med god kompetanse.

Ta gjerne kontakt dersom du kunne tenke deg å engasjere en av våre medarbeidere i et forskningsprosjekt, eller ønsker mer informasjon.

About Dagfinn Bjørgen