Foredrag og formidlingskonsepter

Bilde: Juni Raak Høiseth, "Det friske i det syke"

Det friske i det syke

Finnes det lys når alt er mørkt?

Vet du selv hva du trenger?

Hvem er du, hva vil du?

Finnes det noe friskt i det syke?

Hvem skriver din historie?

Bilde: Juni Raak Høiseth fremfører "Det friske i det syke"
Fotograf: Ida-Michelle Pedersen
Bilde: Juni Raak Høiseth fremfører "Det friske i det syke"
Fotograf: Malin Pettersen

«Det friske i det syke» av og med Juni Raak Høiseth er et formidlingskonsept hvor psykisk helseproblematikk og spiseforstyrrelser blir belyst gjennom et performativt dokumentarisk foredrag. Foredraget/forstillingen er unikt dokumentarisk og tar for seg tilfriskningsprosessen til Juni, som selv har sammenstilt manusmaterialet av selvskrevne dagboksnotater, litterære tekstfragmenter og behandleres journalnotater gjennom store deler av hennes behandlingsforløp. Sammenstillingen blir et møte mellom et levt liv og et system. Formålet er å formidle et brukerperspektiv og en egenerfaring som kan åpne opp for refleksjoner og diskusjoner omkring viktige temaer som blir belyst. «Det friske i det syke» utforsker spenningsfeltet mellom kunst, formidling og opplysning. Det er ønskelig at fagfolk skal bli berørt på en slik måte at de føler at de har lært noe de kan ta med seg videre i sitt arbeid med mennesker.

Foredraget/forestillingen har blitt mye brukt i ulike undervisningssammenhenger, både for studenter, helsepersonell og for folk som er berørt av, eller generelt opptatte av, problemstillinger knyttet opp mot psykisk helse.

 

 

Foredrag om brukermedvirkning og Bruker Spør Bruker

KBT tilbyr foredrag om flere ulike temaer innenfor brukermedvirkning og rus- og psykisk helsearbeid. Blant annet tilbyr vi følgende foredrag:

  • Brukermedvirkning i forskning
  • Brukermedvirkning på system- og individnivå
  • Erfaringer med Bruker Spør Bruker – Hva ser brukere på som god kvalitet i psykisk helsearbeid?

Vi kan tilpasse tema og form på foredraget etter ønske innenfor områdene brukermedvirkning, psykisk helse, rus eller andre temaer i et brukerperspektiv. Vi kan også legge fram resultater fra ulike forsknings- og evalueringsprosjekter vi har deltatt i. Det er Dagfinn Bjørgen, Juni Raak Høiseth og Heidi Westerlund som er KBTs foredragsholdere.

Bilde: Dagfinn Bjørgen

 

 

Kontakt oss for mer informasjon om foredrag fra KBT.