Bruker Spør Bruker-evaluering- Bydel gamle Oslo

I Bydel Gamle Oslo har man lagt stor vekt på å implementere en recoveryorientert praksis i tjenestene. Bydelen har henvendt seg til KBT for å innhente brukernes erfaringer med hvordan tjenestene fungerer. I rapporten presenteres brukernes erfaring med ulike tjenester rettet mot mennesker med psykiske helse- og rusutfordringer. Undersøkelsen viser at Bydel Gamle Oslo har kommet langt i arbeidet med å implementere recoveryorientert praksis i tjenestene.

Forfattere:
Dagfinn Bjørgen, Karl Johan Johansen og Ingvild M. Kvisle

Rapport:
Bruker Spør Bruker-evaluering- Bydel gamle Oslo

About Anne Benschop

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. nettside og sosiale medier.