Alle publikasjoner

Bilde: Bokhylle med masse bøker

KBT har deltatt i flere forskningsprosjekter, kartlegginger og utgivelser siden oppstarten i 2006. Her finner du en oversikt over våre publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrifter og i hefte– og bokform. Klikk på lenken for å finne artikkelen. Se også Bruker Spør Bruker-rapporter og Gjennomførte prosjekter.

 

2018

Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger

Høiseth, J. R., Alexandersen, A. & Pettersen, G. (2018). Veien ut av spiseforstyrrelse – hva var til hjelp? Bergen: ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Rose, D., Ruud, T., Heiervang, K. (2018). Recovery concept in a Norwegian setting to be examined by the assertive community treatment model and mixed methods. International Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 147-157

Ådnanes, M., Melby, L., Cresswell-Smith, J., Westerlund, H., Rabbi, L., Dernovšek, M. Z.,  Šprah, L., Sfetcu, R., Straßmayr, C. & Donisi, V. (2018). Mental health service users’ experiences of psychiatric re-hospitalisation – an explorative focus group study in six European contries. BMC Health Services Research, 18(516). doi: 10.1186/s12913-018-3317-1

 

2017

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Johansen, K. J. (2017). Comparing the peer working in the mental health field in different countries. Scientfic Annuals of the «Alexandru Ioan Cuza» University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/467

Johansen, K. J. & Antonsen, D. Ø. (2017). What it means to be a peer worker? Scientfic Annuals of the «Alexandru Ioan Cuza» University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/474

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. Trondheim: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), 1.

Norvoll, R., Høiseth, J. R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Oslo: Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Pedersen, R., Norvoll, R. & Bjørgen, D. (2017). Pasientens perspektiv i psykiske helsetjenester. R. Pedersen & P. Nortvedt (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester (s. 91-116). Oslo: Gyldendal Forlag.

Şoitu , D. T. & Johansen, K. J. (2017). The space of innovation and practice on welfare, health and social care education and practice in Romania and Norway. Scientfic Annuals of the «Alexandru Ioan Cuza» University, Iaşi. New Series Sociology and Social Work Section, 10(1). Hentet fra: https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/asas/article/view/456

 

2016

Brattland, H., Høiseth, J. R., Burkeland, O., Inderhaug, T. S., Binder, P. E. & Iversen, V. C. (2016). Learning from clients: A qualitative investigation of psychotherapists’ reactions to negative verbal feedback. Psychotherapy Research. doi: 10.1080/1053307.2016.1246768

Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 134-139. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.

Høiseth, J. R. (2016). Det finnes ingen F for frisk. A. K. Bergem (Red.), Kroppen i psykoterapi (s. ). Oslo: Gyldendal akademisk

Johansen, K. J. (2016)  Fejezet. The impact study of the connect project construct network in counselling for trauma. (Bevált gyakorlat-modellek a családon belüli erőszak területén norvégiában. A projektet a Norvég Civil Támogatási Alap 2009-2014 finanszírozta.  Editura de vest – Timoşoara P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ROMÂNIA. ISBN 978-973-36-0695-6

Lofthus, A. M., Westerlund, H., Bjørgen, D., Lindstrøm, J. C., Lauveng, A., Clausen, H., Ruud, T., Heiervang, K. S. (2016). Are Users Satisfied with Assertive Community Treatment in spite of Personal Restrictions? Community Mental Health Journal, 52(8), 891-897. doi: 10.1007/s10597-016-9994-5.

Olsø, T. M., Gudde, C. B., Moljord, I. E. O., Evensen, G. H., Antonsen, D. Ø. & Eriksen, L. (2016). More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission. International Journal of Mental Health Systems, 10(11). doi: 10.1186/s13033-016-0045-y.

 

2015

Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T. L. (2015). Hvordan forebygge tvang? Psykologtidsskriftet, 52 (12), 1076-1079.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Drammen: Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

2014

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husum, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2.

Rise, M. B., Evensen, G. H., Moljord, I. E. O., Rø, M,. Bjørgen, D. & Eriksen, L. (2014). How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual? BMC Health Services Research, 15(14), 347. doi: 10.1186/1472-6963-14-347

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), 134-138. doi: 10.1177/0020764012471278

 

2013

Bjørgen, D. (2013). Fremveksten av brukermedvirkning i Norge – strategier og tiltak for å styrke brukeres erfaringskunnskap i teori og praksis. Tidsskrift for psykisk helsearbeid10(4), 372-378.

Gudde, C. B., Olsø, T. M., Antonsen, D. Ø., Rø, M., Eriksen, L. & Vatne, S. (2013). Experiences and preferences of users with major mental disorders regarding helpful care in situations of mental crisis. Scandinavian Journal of Public Health, 41(2), 185-190. doi: 10.1177/1403494812472265.

Høiseth, J. R. (2013). November er trist. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Johansen, K. J. (2013). Service provision in the welfare state – Care-taking, interaction and construction of meaning. E. Brunnberg & E. Cedersund (Red.), New Tools in Welfare Research. København: NSU Press.

Rise, M. B., Solbjør, M., Lara, M. C., Westerlund, H., Grimstad, H. & Steinsbekk, A. (2013). Same description, different values. How service users and providers define patient and public involvement in health care. Health Expectations, 16(3), 266-276. doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00713.x

Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H. & Steinsbekk, A. (2013). Patient participation in mental healthcare: when is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway. International Journal of Social Psychiatry, 59(2), 107-113 doi: 10.1177/0020764011423464

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), 2-5.

 

2012

Westerlund, H. (2012). Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 4.

 

2011

Almvik, A., Sagsveen, E., Olsø, T. M., Westerlund, H & Norvoll, R. (2011). «Å lage farger på livet til folk»: God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 8(2), 154-162.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.

 

2009

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. M. Borg & K. Kristiansen (Red.), Medforskning (s. 121-131). Oslo: Universitetsforlaget.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.