Bruker Spør Bruker-rapporter

Bilde: Logo Bruker Spør Bruker

Nedenfor er alle KBTs utgitte Bruker Spør Bruker-rapporter. For en mer utførlig beskrivelse av prosjektene, besøk gjennomførte prosjekter. For mer informasjon om Bruker Spør Bruker-metoden, besøk Bruker Spør Bruker.

 

2018

Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger

Veien ut av en spiseforstyrrelse – Hva var til hjelp? Rapport fra en Bruker Spør Bruker-undersøkelse (2018)

 

2017

Rapport fra møter i brukerpanel i Trondheim kommune, våren 2017 (2017)

Bruker Spør Bruker – Sagatun brukerstyrt senter (2017)

Bruker Spør Bruker, Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

 

2016

Bruker Spør Bruker – Transport av psykisk syke UNN HF (2016)

Evaluering av prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team» (2016)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Melhus kommune – Brukeres erfaringer med psykisk helse- og rustjenester i Melhus kommune (2016)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester (2016)

Bruker Spør Bruker-evaluering – «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» – Evaluering av Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (2016)

 

2015

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer (2015)

Min Stemme Teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital (2015)

 

2014

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team (2014)

 

2013

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter (2013)

 

2012

Bruker Spør Bruker-evaluering – Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer (2012)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Familieambulatoriet Helse Nord-Trøndelag – Brukerne og samarbeidspartnernes erfaringer (2012)

 

2011

Implementeringsmuligheter for vekst- og mestringsgrupper (2011)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital (2011)

 

2010

Rapport til Helse Midt-Norge RHF – Prosjektet «Innvandrer og helse» (2010)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune (2010)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune (2006-2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune (2010)

Bruker Spør Bruker-evaluering av Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal, Trondheim kommune (2010)

 

2009

Bruker Spør Bruker-evaluering, Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) (2009)

Bruker Spør Bruker-evalueringen av KIM-senteret (2009)

 

2008

Bruker Spør Bruker-evaluering – Treffstedene Sommerstua, Heimdal og Veiskillet, Trondheim kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Nærøy kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Levanger kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Namdalseid kommune (2008)

Bruker Spør Bruker – Evaluering av Sommerstua treffsted (2008)

Bruker Spør Bruker, Veiskillet treffsted i Trondheim kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Heimdal treffsted i Trondheim kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Meråker kommune (2008)

Bruker Spør Bruker-evaluering, Hamar kommune (2008)

 

2007

Bruker Spør Bruker-evaluering av Psykisk helsevern St. Olavs Hospital HF – Samhandling og kvalitet (2007)

Bruker Spør Bruker-evaluering av Inn på tunet (2007)

Bruker Spør Bruker, Inderøy kommune (2007)

Bruker Spør Bruker evaluering, Namsos kommune (2007)

Bruker Spør Bruker, Steinkjer kommune (2007)

Bruker Spør Bruker evaluering, Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk (2007)

Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune (2007)

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.