Author
Anne Benschop

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester.   Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer […]