Author
Dagfinn Bjørgen

Styret

Karl Johan Johansen, styreleder   Gustav Gundersen, styremedlem, Mental Helse Sør-Trøndelag. Vara: Aud Irene Thoresen.   Katie Iren Wikstrøm, styremedlem   Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen […]