Author
Ingvild M. Kvisle

Kurs

Erfaringskonsulenters funksjon i norske psykisk helse- og rustjenester KBT gjennomfører kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge en gang i året. […]

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]