Fast

Kurs

Erfaringskonsulenters funksjon i norske psykisk helse- og rustjenester KBT gjennomfører kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge en gang i året. […]