Hva vi tilbyr

Kurs

Brukermedvirkning i forskning/Bruker-Elf Ny kursrekke i brukermedvirkning i forskning/Bruker-Elf starter opp i april 2018! Du er velkommen til å søke opptak til kurset nå. Bruker-Elf […]

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]