Hva vi tilbyr

Kurs

Erfaringskonsulenters funksjon i norske psykisk helse- og rustjenester KBT gjennomfører kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge en gang i året. […]

Medforskning

Dagfinn Bjørgen og forsker Reidun Norvoll samarbeider om prosjektet “God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv”. I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til helseforetakene skal det […]

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]