Hva vi tilbyr

Kurs

              Kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter: Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringskonsulenter […]

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]