Om KBT

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester Vi løfter brukerstemmen   Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å […]

Styret

Karl Johan Johansen, styreleder Gustav Gundersen, styremedlem, Mental Helse Sør-Trøndelag. Vara: Aud Irene Thoresen. Katie Iren Wikstrøm, styremedlem Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen […]