Om KBT

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester.   Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer […]

Omtaler i media

Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017 Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, napha.no, 8.6.2017 – Psykologer, tenk recovery!, napha.no, […]