Om KBT

Visjon

Vår visjon er: Erfaring og fag i likeverdig dialog for bedre tjenester Vi løfter brukerstemmen   Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å […]

Styret

Karl Johan Johansen, styreleder   Gustav Gundersen, styremedlem, Mental Helse Sør-Trøndelag. Vara: Aud Irene Thoresen.   Katie Iren Wikstrøm, styremedlem   Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen […]

Omtaler i media

Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017 Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal kartlegging, napha.no, 8.6.2017 – Psykologer, tenk recovery!, napha.no, […]