Slider

Medforskning

Dagfinn Bjørgen og forsker Reidun Norvoll samarbeider om prosjektet “God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv”. I henhold til Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til helseforetakene skal det […]