Author
Anne Benschop

Co-research

Dagfinn Bjørgen and research scientist Reidun Norvoll are collaborating on the project “God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv” [Good involvement from a user perspective]. KBT is […]

Media

Coverage of KBT’s work in the media in Norwegian Retten til å bestemme over eget liv, napha.no, 8.6.2017 Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud – en nasjonal […]