Publikasjoner

KBT Midt-Norge har deltatt i flere forskningsprosjekter siden oppstarten i 2006. Her finner du en oversikt over våre publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og i hefteform. Klikk på lenken for å finne artikkelen.

 

2017

Bjørgen, D. et al. Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 54, nummer 6, 2017, side 576.

Norvoll, R., Høiseth, J.R. & Bjørgen, D. (2017). Både – og. Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang. Senter for medisinsk etikk og KBT Midt-Norge.

NAPHA & KBT Midt-Norge. Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud. En nasjonal kartlegging. ISBN: 978-82-7570-494-6. NAPHA (2017).

 

2016

Brattland, H., Høiseth, J. R., Burkeland, O., Inderhaug, T. S., Binder, P. E. & Iversen, V. C. Learning from clients: A qualitative investigation of psychotherapists’ reactions to negative verbal feedback. Psychotherapy Research, s. 1-15. DOI: 10.1080/1053307.2016.1246768

Høiseth, J. R. (2016). Brukermedvirkning for barn og unge. Erfaringer fra prosjektet «Min stemme teller». Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), s. 134-139. DOI: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-15.

Olsø, T. M., Gudde, C. B., Moljord, I. E. O., Evensen, G. H., Antonsen, D. Ø. & Eriksen, L. (2016). More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission. International Journal of Mental Health Systems, 10(11). Doi: 10.1186/s13033-016-0045-y.

 

2015

Bjørgen, D., Norvoll, R. & Husum, T. L. (2015). Hvordan forebygge tvang? Psykologtidsskriftet, 52 (12), s. 1076-1079.

Ness, O., Iversen, Ø., Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2015). Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evaluering (Forskningsrapport nr. 14). Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 

2014

Rise, M. B., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Steinsbekk, A. (2014). Safely cared for or empowered in mental health care? Yes, please. International Journal for Social Psychiatry, 60(2), s. 134-138. Doi: 10.1177/0020764012471278

Bjørgen, D., Storvold, A., Norvoll, R. & Husom, T.L. (2014). Alternativer til tvang I. Sett fra et bruker- og fagperspektiv. Porsgrunn: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2.

Rise, M. B., Evensen, G. H., Moljord, I. E., Rø, M,. Bjørgen, D. & Eriksen, L. ‘How do patients with severe mental diagnosis cope in everyday life – a qualitative study comparing patients’ experiences of self-referral inpatient treatment with treatment as usual?’, BMC Health Services Research, 15(14), s. 347.

 

2013

Bjørgen, D. (2013). ‘Fremveksten av brukermedvirkning i Norge – strategier og tiltak for å styrke brukeres erfaringskunnskap i teori og praksis.’,Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 4, s. 372-378.

Solbjør, M., Rise, M. B., Westerlund, H. & Steinsbekk, A. (2013). ‘Patient participation in mental healthcare: when is it difficult? A qualitative study of users and providers in a mental health hospital in Norway.’, International Journal of Social Psychiatry, 59(2), s. 107-113.

Rise, M. B., Solbjør, M., Lara, M. C., Westerlund, H., Grimstad, H. & Steinsbekk, A. (2013). ‘Same description, different values. How service users and providers define patient and public involvement in health care.’, Health Expectations, 16(3), s. 266-276.

Steinsbekk, A., Westerlund, H., Bjørgen, D. & Rise, M. B. (2013). ‘Hvordan beskriver brukere av psykiske helse- og sosialtjenester et godt tjenestetilbud?’, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(1), s. 2-5.

Gudde, C. B., Olsø, T. M., Antonsen, D. Ø., Rø, M., Eriksen, L. & Vatne, S. (2013). ‘Experiences and preferences of users with major mental disorders regarding helpful care in situations of mental crisis.’, Scandinavian Journal of Public Health, 41(2), s. 185-190.

 

2012

Westerlund, H. (2012). Mer enn bare ord? Ord og begreper i psykisk helsearbeid. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, 4.

 

2011

Almvik, A., Sagsveen, E, Olsø, T. M., Westerlund, H & Norvoll, R. (2011).’«Å lage farger på livet til folk»: God hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser i ambulante team’, Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2, s. 154-162.

Westerlund, H. & Bjørgen, D. (2011). Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer. Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 4.

 

2009

Bjørgen, D. & Westerlund, H. (2009). Rollen som evaluatør med brukererfaring. Kapittel 9, s. 121-131. Borg, M. (red.) & Kristiansen, K. (red.) (2009). Medforskning. 1. utgave. Oslo: Universitetsforlaget.