Brukerstemmen i forvaltning og forskning

Bilde: Heidi Westerlund

Fredag 20. mai var Heidi Westerlund fra KBT ved Stjørdal Distriktspsykiatriske senter for å bidra med et innlegg på deres Temadag. Heidis innlegg hadde tittelen ”Brukerstemmen i offentlig forvaltning og forskning”, og tok utgangsgpunkt i hennes erfaringer fra arbeidet ved KBT Midt-Norge og NAPHA.

Foredraget fokuserte på brukernes erfaringer som en komplementær kunnskap til fagkunnskapen, og at den i mye større grad bør inkluderes i vurderingen av tjenester. Brukerstemmen representerer kunnskap som både bidrar til bedre effektivitet og kvalitet.