Christina Kildal

Bilde: Ny ansatt, Christina Kildal

Om meg

Jeg er 22 år, født og bosatt i Trondheim. Den hardeste musikken kommer nok fra mitt hjørne av kontoret og den er viktig for meg, ellers er jeg rolig. Glad i å være ute i naturen og å omgås mine nære.

 

Arbeider med

Jeg jobber hovedsakelig med brukermedvirkning for barn og unge, herunder blant annet prosjektet ”Min stemme teller”, og Bruker Spør Bruker-evalueringer med blant annet analysearbeid og rapportskriving.

 

Erfaringsbakgrunn

Min arbeidserfaring er hovedsakelig fra flere år i restaurantbransjen, og jeg tok fagbrev i kokkefaget i 2016. Etter det tok jeg påbygg for generell studiekompetanse.
Jeg har erfaring med psykiske utfordringer og har tidligere vært bruker av helsetjenester. Min egenerfaring gjorde at jeg fikk større interesse for psyken, og for hvordan vi arbeider med den. Derfor var jeg med i Forandringsfabrikken i noen år, der jeg deltok på møter, foredrag og formidling for politikere, helsepersonell og studenter. I slutten av 2014 ble jeg prosjektmedarbeider i KBTs pilotprosjekt ”Min stemme teller” der jeg var med på utforming, BSB-intervju og -analyse av BUP St. Olavs.  På bakgrunn av dette ble jeg ansatt som prosjektmedarbeider hos KBT høsten 2017.

 

Ønsker å bidra med

Jeg tenker at for å finne ut hvor skoen trykker, så må vi spørre den som har foten i skoen.
Jeg ønsker å bidra til at bruker og system samarbeider, og at brukererfaring får innflytelse i utvikling av hjelpetjenester. Jeg er opptatt av at barn og unges mening blir tatt på alvor. Ellers har jeg blitt interessert i dette med recovery og empowerment; vi må unngå sykeliggjøring og heller fokusere på å styrke og ta i bruk ressursene vi alle sitter inne med.

 

Prosjektportefølje

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

Bruker Spør Bruker-evaluering av Sagatun Brukerstyrt Senter

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.