Karl Johan Johansen

Bilde: Karl Johan Johansen

Arbeider med

Prosjektutvikling og veiledning av prosjekter i KBT.

 

Utdanning

Jeg er utdannet cand.polit. med spesialisering innen omsorg-,  helse- og sosial sektor.

 

Erfaringsbakgrunn

Jeg har lang fartstid fra ulike posisjoner innen utdanning og ledelse av helse- og sosialtjenester og brukerorganisasjoner. Jeg er opptatt av  hvordan tjenestemottakere kan involveres i tjenesteinnovasjon og hvordan man kan bruke IKT i samhandling for å forbedre tjenestene.

 

Ønsker å bidra med

Fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging og  i recoveryprosesser fra problemer med psykisk helse og rus er noe jeg er opptatt av og ønsker å jobbe for.

 

Prosjektportefølje

Brukermedvirkning og brukerinvolvering – Evaluering av KS’ læringsnettverk for gode pasientforløp for personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Bruker Spør Bruker-evaluering – Inn på tunet

Forskningssamarbeid Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Interreg – RESENS

Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.

Johansen, K. J. & Antonsen, D. Ø. (2017). What it means to be a peer worker? Scientfic Annuals of Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi Sociology and Social Work – Tom X /1/

Johansen, K. J. & Şoitu , D. T. (2017). The space of innovation and practice on welfare, health and social care education and practice in Romania and Norway. Scientfic Annuals of Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi Sociology and Social Work – Tom X /1/

Johansen, K. J. (2016)  Fejezet. The impact study of the connect project construct network in counselling for trauma. (Bevált gyakorlat-modellek a családon belüli erőszak területén norvégiában. A projektet a Norvég Civil Támogatási Alap 2009-2014 finanszírozta.  Editura de vest – Timoşoara P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ROMÂNIA. ISBN 978-973-36-0695-6

Johansen, K. J. (2013). “Service provision in the welfare state – Care-taking, interaction and construction of meaning” in edit. Brunnberg & Cedersund “New Tools in Welfare Research. NSU Press, København.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.