Erfaringskonsulentkurs i Oslo i august! (påmelding åpen)

Todagerskurs: Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

– Et kurs for arbeidsgivere og erfaringskonsulenter

Bli med på kurs 29. og 30. august!

Dette kurset er for deg om du er

 • arbeidsgiver som har ansatt (eller vurderer å ansette) erfaringskonsulenter
 • erfaringskonsulent i jobb
 • interessert i å vite mer om denne nye og spennende stillingstypen

Meld deg på her!

En erfaringskonsulent (eller erfaringsmedarbeider) er en person som jobber  i helsetjenesten fordi de har egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Kurset består av to deler hvor den ene er spesielt rettet mot arbeidsgivere (dag I) mens den andre handler om det å være erfaringskonsulent (dag II).

Vi anbefaler å være med på begge dagene, men det er også fullt mulig å kun være med på den som er mest relevant for deg.

Viktige tema som dekkes

Del 1 (29.08.19): Arbeidsgiverperspektivet: medarbeidere med brukererfaring

 • Forskning på erfaringskonsulentfunksjonen
 • Hva kan en erfaringskonsulent bidra med som styrker tjenestene?
 • Arbeidsgiverperspektivet: Hvordan forberede og lede arbeid med erfaringskonsulenter
 • Å definere ansvarsområder (stillingsbeskrivelser)
 • Rekruttering – hvordan finne rett person?
 • Hvordan støtte erfaringskonsulenten


Del 2 (30.08.19): Å være erfaringskonsulent

 • Hvordan bruke din personlige erfaring på en profesjonell måte
 • Hvordan møte pasienter og pårørende 
 • Eksempler på erfaringskonsulentenes arbeid
 • Hvordan være en brobygger mellom fagfolk og brukere
 • I brytning mellom lojalitet til brukere og arbeidsgiver
 • Nyttig lovverk og jus

Kurset er 29. og 30. august et sted i Oslo sentrum. Vi vil annonsere flere detaljer om sted, pris, program og påmelding om ikke lenge!

Praktisk

Påmelding

Datoer: 29. og 30 august

Sted: Oslo kongressenter (Youngstorget)

Priser

Tidligfugl (før 29.07): 2 900

Ordinær: 3 900,-

Kun en av dagene: 2 500,-

Arbeidsledig? Hør med din veileder i NAV om muligheter for å få støtte til kurset

Spørsmål? Skriv til ingvild.kvisle@kbtmidt.no