Author
Dagfinn Bjørgen

Styret

Karl Johan Johansen, styreleder. Gustav Gundersen, nestleder, Mental Helse Trøndelag. Vara: Aud Irene Thoresen. Katie Iren Wikstrøm, styremedlem. Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen […]