Ledige stillinger

Er du vår nye forskningsutvikler (to 50 % stillinger)?

Stilling som forsker og prosjektutvikler i to 50 % stillinger.

Stillingen skal bidra til utvikling av KBTs forskningsprofil og evalueringskonsepter. Sentralt er dokumentasjon av bruker- og pårørendeperspektivet  som grunnlag for tjenesteutvikling, tjenesteinnovasjon og bidrag inn i samfunnsdebatt. KBT ønsker å posisjonere seg bedre inn mot innovasjonsprosesser i kommuner og foretak. KBT jobber med temaer som recovery, alternativer til tvang samt brukerinvolvering og brukermedvirkning innen ulike helseområder. Stillingen innebærer akkvisisjonsarbeid og søknadsskriving.  Den som tilsettes må både kunne arbeide selvstendig og inngå i teamsamarbeid. Stillingen vurderes å utvides til 100 %.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prosjektgjennomføring og prosjektkoordinering.
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av forskning og dokumentasjonsprosjekter som primært er basert på erfaringskunnskap.
 • Koordinering av konkrete prosjekter internt og inn mot kommuner og helseforetak.
 • Anbudsarbeid og tilbudsutforming.

Som vår nye kollega er du:

 • Strukturert, analytisk og nysgjerrig.
 • Selvdreven og har evne å håndtere flere baller i luften samtidig.
 • Lagspiller som liker å motivere andre og samarbeide i nettverk.
 • Punktlig, pålitelig og fleksibel.
 • Er tydelig og med gode kommunikasjonsegenskaper og skriftlig fremstillingsevne.

Utdanning:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå eller høyere fra universitetet, innen psykisk helse, profesjonsstudier, samfunnsvitenskap eller humaniora.
 • Relevant arbeidserfaring er en fordel.
 • Erfaring fra anbudsarbeid, inklusiv prosjektøkonomi, er en fordel.
 • Egenerfaring fra å være bruker/pasient eller pårørende til offentlige helse- og sosialtjenester vil vektlegges når annen erfaring er sammenlignbar.

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer ved et ledende kompetansesenter for dokumentasjon av brukererfaringer.
 • Aktivt miljø med spennende og utfordrende prosjekter.
 • Mulighet for stor variasjon i oppdragstyper, og arbeid på tvers av våre arbeidsområder.
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering.
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn fra lønnstrinn 47, kr 415 200, til lønnstrinn 63, kr 551 100, ut fra statens lønnsregulativ.

Her kan du se stillingsannonsen på Finn.no og på Nav sine nettsider.

Interessert i stillingen? Kontakt daglig leder Dagfinn Bjørgen på telefon 40 41 35 67 eller administrasjonssekretær Ingvild M. Kvisle på telefon 73 84 23 75.


Er du vår nye prosjektkoordinator (50 % stilling)?

Stillingen skal bidra til å utvikle senterets arbeid med prosjekter for å styrke brukere og tjenester til å realisere målsettinger om brukerinnflytelse. Sentralt vil være å bidra til utvikling av recoveryorientert tjenesteutvikling, utvikling av recoveryverksteder/skoler og utvikling av fagskole for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid. KBT ønsker å styrke samarbeidet med kommuner, brukerorganisasjoner og enkeltbrukere. Stillingen vil være sentral i gjennomføring og oppfølging av prosjekter, nettverksarbeid og akkvisisjonsarbeid. Den som tilsettes må både kunne arbeide selvstendig og inngå i teamsamarbeid.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for prosjektgjennomføring og prosjektkoordinering.
 • Utvikling av prosjekter med fokus på kulturutvikling i tjenester, brukernes løsninger for bedre tjenester og reduksjon av tvang.
 • Utvikling av fagskole innen feltet.
 • Koordinering av konkrete prosjekter internt og inn mot kommuner og helseforetak.
 • Anbudsarbeid og tilbudsutforming.

Som vår nye kollega er du:

 • Strukturert, analytisk og nysgjerrig med mot til å spørre.
 • Selvdreven og har evne å håndtere flere baller i luften samtidig.
 • Lagspiller som liker å motivere andre og samarbeide i nettverk.
 • Punktlig, pålitelig og fleksibel.
 • Er tydelig og med gode kommunikasjonsegenskaper og skriftlig fremstillingsevne.

Krav til bakgrunn:

 • Relevant utdanning og/eller dokumentert arbeidserfaring.
 • Pedagogisk kompetanse og erfaring fra pedagogisk arbeid, anbud- og søknadsarbeid er ønskelig.
 • Egenerfaring fra å være bruker/pasient eller pårørende til offentlige helse- og sosialtjenester vil vektlegges når annen erfaring er sammenlignbar.
 • Erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid kan være en fordel.

Vi tilbyr:

 • Hyggelige kollegaer ved et ledende kompetansesenter for dokumentasjon av brukererfaringer.
 • Aktivt miljø med spennende og utfordrende prosjekter.
 • Mulighet for stor variasjon i oppdragstyper, og arbeid på tvers av våre farbeidsområder.
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering.
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn fra lønnstrinn 39, kr 376 100, til lønnstrinn 55, kr 480 600, ut fra statens lønnsregulative.

Her kan du se stillingsannonsen på Finn.no og på Nav sine nettsider.

Interessert i stillingen? Kontakt daglig leder Dagfinn Bjørgen på telefon 40 41 35 67 eller administrasjonssekretær Ingvild M. Kvisle på telefon 73 84 23 75.


Jobb i KBT?

Vi i KBT søker stadig etter mennesker som ønsker å bidra til at brukererfaringer legges til grunn for forbedring og utvikling av tjenester. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om helseutfordringer og bedringsprosesser, og vi har ulike prosjekter som forsøker å få til dette. Vi søker deg som kan tenke deg å bidra til vårt arbeid, enten som frivillig medarbeider eller gjennom å søke når vi utlyser ordinære stillinger eller engasjement.  Å bistå med prosjektideer, utredninger, avholde kurs som kursleder/kurskoordinator er også viktige elementer her.

Du kan arbeide hos oss gjennom å være:

 • Ansatt i stiftelsen i ordinær stilling eller i prosjektengasjement, på bakgrunn av utlysning og søknadsprosess
 • Ansatt med full uførepensjon og lønn inntil 1 G (Grunnbeløpet i folketrygden)
 • Ansatt med en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn
 • I arbeidstrening – for å prøve ut arbeidskapasitet o.l.
 • Frivillig

Kombinasjon av uføretrygd eller andre trygdeytelser og honorering kan bety at man får reduserte trygdeytelser.  Dette er et ansvar den enkelte har for å undersøke. Å få til en avtale med NAV er viktig og dette kan vi bistå deg med.

Kontakt oss ved å sende åpen søknad/henvendelse til post@kbtmidt.no