Styret

Bilde: Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen, styreleder.

Bilde: Gustav Gundersen

Gustav Gundersen, nestleder, Mental Helse Trøndelag.

Vara: Aud Irene Thoresen.

Bilde: Katie Iren Wikstrøm

Katie Iren Wikstrøm, styremedlem.

Bilde: Eva Andersson

Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Trøndelag.

Hans Henrik Nørholm, styremedlem, Mental Helse Trøndelag.

Johannes Foss Sigurdson, styremedlem, Mental Helse Ungdom.

Erling Arild Carlsen, styremedlem, St. Olavs Hospital Divisjon psykisk helsevern.

Image: Ingvild M. Kvisle

Ingvild M. Kvisle, ansattes representant.

Vara: Juni Raak Høiseth.

Vedtekter

KBTs vedtekter finnes her.