Personvernerklæring for Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT

Hvem vi er

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) er en ideell stiftelse. KBT ønsker å fremme bruk av pasient-, bruker- og pårørendeerfaringer til forbedring av tjenester. Vi jobber med metoder for tjenesteutvikling og brukerinvolvering som Bruker Spør Bruker-metoden, kurs, foredrag, undervisning, dialogmøter og andre prosjekter i samarbeid med pasienter/brukere av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, kommuner og helsevesenet for øvrig.

Vår nettstedsadresse er: http://www.kbtmidt.no

Formålet med dette nettstedet er å gi deg tilgang på kunnskap og informasjon om vår aktivitet. KBT ønsker å spre kunnskap på felt som psykisk helse, rus, tjenesteutvikling og innovasjon.

Vi drifter også nettstedet http://www.recoveryknutepunkt.nohttp://www.recoverynettverk.no

Formålet med dette nettstedet er å informere om vårt prosjekt «Knutepunkt for recovery» i samarbeid med de regionale brukerstyrte sentra i Norge.

Vi håndterer og samler inn personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av prosjekter og tjenester til offentlige og private virksomheter, gjennom besøk på vår nettside og ved abonnement på vårt nyhetsbrev.

KBT håndterer all personinformasjon etter gjeldende regler fra datatilsynet og øvrige myndigheter.

Ingvild M. Kvisle er KBTs personvernombud og ansvarlig for behandling av personvernopplysninger i KBT. Alle KBTs ansatte har et ansvar for å overholde de reguleringer og lover KBTs virksomhet er underlagt.

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Om nettsiden kbtmidt.no

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling er ansvarlig for drift og utvikling av nettstedet www.kbtmidt.no. Nettstedet er laget i plattformen wordpress.

Nettstedet er driftet på lokale servere i våre lokaler i Kjøpmannsgata 33, og driftes av dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo, som er innleid fra KIM-senteret. Det er kun KBT selv og dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo som har tilgang til opplysninger og data knyttet til vår nettside. Forholdet til dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo er regulert av en databehandleravtale.

 

Om nettsiden recoveryknutepunkt.no/recoverynettverk.no

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling er ansvarlig for drift og utvikling av nettstedet www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no. Nettstedet er laget i plattformen wordpress.

Nettstedet er driftet på lokale servere i våre lokaler i Kjøpmannsgata 33, og driftes av dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo, som er innleid fra KIM-senteret. Det er kun KBT selv og dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo som har tilgang til opplysninger og data knyttet til vår nettside. Forholdet til dataansvarlig Jan Tore Svartrapmo er regulert av en databehandleravtale.

 

Kommentarer på nettstedene kbtmidt.no og www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no

Når besøkende legger inn kommentarer på sidene, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Automattic, som drifter Gravatar, ligger her: https://automattic.com/privacy/.

Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør. På denne måten blir kommentarene raskt lagt ut og bidra til at de blir umiddelbart relevante.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (der vi gir mulighet for det), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

 

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedene www.kbtmidt.no/www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

 

Informasjonskapsler

En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil. Når du kommer til www.kbtmidt.no/www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no, spør www.kbtmidt.no/www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no nettleseren din om å få lagre kapselen på maskinen din. Dette gjør at nettsida kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, og hvor ofte du har vært på nettsida (se datatilsynet.no).

Informasjonen som samles inn vil aldri brukes til å identifisere enkeltpersoner, den brukes kun internt, og vil aldri under noen omstendighet bli solgt videre.

Den reviderte ekomloven av 1. juli 2013 har en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookie paragrafen» i § 2-7b. Bestemmelsen er en lovfesting av det som tidligere var regulert i ekomforskriften § 7-3, – men i noe utvidet og endret form.

  • 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Dette er en standardisert teknologi som er i bruk på de fleste nettsteder i dag, og som de fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk.

Vi samler inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. hvilken type nettlesere som brukes på våre sider, operativsystemer på de enhetene som brukes for besøket, samt en del data om navigasjon og besøket. Denne informasjonen brukes utelukkende for å se på trender og utvikling over tid – samt å hjelpe oss med å gjøre sidene våre bedre for deg som sluttbruker.

Ved å benytte våre nettsteder www.kbtmidt.no/www.recoveryknutepunkt.no/www.recoverynettverk.no har du akseptert lagring av cookies. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre på innstillingene i din nettleser slik at lagring av cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne føre til at mange nettsider (også vår) ikke vil fungere optimalt.

KBT benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet.

KBT bruker informasjonskapsler til følgende formål:

  • for å lagre brukerinnstillinger — som f.eks. visningsspråk.
  • for å håndtere pålogging og sesjoner.
  • for å samle statistikk til å forbedre våre nettsider.

 

Google analytics

KBT får sin statistikk fra Google Analytics. Det medfører at din bruk av våre nettsider, inklusiv din IP-adresse, kan bli overført til Google. KBT benytter Google Analytics sin anonymiseringfunksjon som sørger for at de siste sifrene i brukerens IP-adresse blir maskert ved innsamling. IP-maskeringen skjer så snart data er mottatt av Google Analytics’ innsamlingsverk, før det blir lagret, og blir behandlet i tråd med Googles personvernpolicy.

Google Analytics’ bruksvilkår/personvernerklæring finnes her: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

 

Deltakelse i Bruker Spør Bruker-undersøkelser, forsknings- og evalueringsprosjekter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling gjennomfører Bruker Spør Bruker-prosjekter, prosjekter basert på Bruker Spør Bruker-metodikk eller andre forsknings-/evalueringsprosjekter. Intervjuer med deg som pasient/bruker/pårørende/tjenestepersonell kan skje på følgende to måter:

  1. Deltakere til intervjuer blir rekruttert av tjenesten som evalueres, og det er kun tjenesten som håndterer personopplysninger i forkant av intervjuet. KBT får ikke kontaktinformasjon til deltakerne. Intervjuene gjennomføres av ansatte i KBT som er underlagt taushetsplikt. Intervjuet tas opp med lydopptaker om deltakeren/deltakerne samtykker til det. Lydopptaket håndteres i henhold til interne rutiner for databehandling, og slettes så snart det er laget en anonymisert transkripsjon/referat av intervjuet. Transkripsjonene oppbevares kun av KBT på KBTs utstyr.
  2. Deltakerne melder seg på direkte til KBT. Vi behandler da personopplysninger som navn, e-postadresse og telefonnummer i kontakt med deltakeren. Disse opplysningene blir kun oppbevart av KBT på KBTs utstyr, og i henhold til interne rutiner oppbevares disse opplysningene i listeform på en pc som ikke er koblet til internt nettverk eller Internett. Opplysninger om deltakere slettes så snart et intervju er gjennomført. Unntaket er hvis deltakeren samtykker i å få rapport/resultat tilsendt per e-post, personopplysninger vil da slettes etter at rapporten er sendt.

Deltakelse i prosjekter i KBT er helt frivillig. Du kan når som helst trekke deg fra KBTs prosjekter.

Ved å delta i prosjekter i regi av KBT kan du bli bedt om å samtykke til at anonymiserte, kvalitative data fra intervju med deg kan brukes i publikasjoner i tidsskrift. Dette er også helt frivillig. Samtykke skjer ved signatur på et papirskjema, og disse skjemaene oppbevares kun av KBT på KBTs utstyr i henhold til interne rutiner for databehandling. Samtykket kan trekkes tilbake.

Prosjekter i KBT gjennomføres alltid i samråd med gjeldende regler fra Datatilsynet og øvrige myndigheter.

 

Deltakelse på dialogmøter

KBT arrangerer dialogmøter i kommuner hvor ansatte, ledere, brukere, brukerrepresentanter og pårørende i kommunen blir invitert. Under møtet får man mulighet til å gi fra seg opplysninger om navn, tittel/funksjon og e-postadresse.

Disse personopplysningene blir brukt til å sende ut referat fra møtet, samt spørreundersøkelse for evaluering av møtet. Dette er helt frivillig å motta.

Etter at spørreundersøkelse og referat er sendt ut, vil vi slette alle personopplysninger til deltakerne. Opplysningene blir ikke slettet med en gang i tilfelle svar/spørsmål til referat/spørreundersøkelse, men de vil bli slettet innen 30 dager etter møtet. Dette gjelder ikke offentlige adresser til personer i kommuner som vi har et konkret samarbeid med.

 

Spørreundersøkelser via SurveyMonkey

KBT benytter SurveyMonkey til å sende ut evalueringer/spørreundersøkelser etter ulike arrangementer som kurs og konferanser.

Det blir ikke importert noen personopplysninger inn i SurveyMonkey i forbindelse med spørreundersøkelser/evalueringer av arrangementer. Spørreundersøkelser sendes ut som en link i en mail.

Det er anonymt å svare på spørreundersøkelser fra KBT. Vi vil aldri samle inn IP-adresser til respondenter på våre undersøkelser.

Personvernerklæringen til SurveyMonkey ligger her: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

 

Påmelding til kurs i KBT via SurveyMonkey

KBT benytter SurveyMonkey til å lage påmeldingsskjemaer til kurs.

Hvis du melder deg på et kurs i regi av oss, samtykker du til at vi benytter dine personopplysninger til å sende deg informasjon og etterevaluering om det aktuelle kurset du har meldt deg på. 

Opplysningene knyttet til kursdeltakere oppbevares hos SurveyMonkey og av KBT på KBTs utstyr. Disse opplysningene oppbevares fram til etterevaluering er avsluttet. Informasjonen du gir oss ved påmelding til et kurs vil aldri deles med andre tredjeparter.

Personvernerklæringen til SurveyMonkey ligger her: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

 

Nyhetsbrev

KBT tilbyr et nyhetsbrev som sendes ut annenhver måned med informasjon om våre aktiviteter og arrangementer.

For å motta vårt nyhetsbrev må du i henhold til GDPR gi et aktivt, informert samtykke til det. Det skjer enten ved å fylle ut et skjema på vår nettside eller på papir. Vi vil aldri sende ut nyhetsbrev til noen som ikke har gitt et aktivt samtykke.

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev blir man bedt om å gi fra seg navn og e-postadresse. Det er den eneste informasjonen som kreves for å bli med på vårt nyhetsbrev, og vi vil aldri etterspørre andre typer informasjon.

KBT benytter Mailchimp til å sende ut nyhetsbrev. Informasjonen som gis ved påmelding til nyhetsbrevet oppbevares på KBTs konto hos Mailchimp. Informasjonen du gir oss vil aldri deles med en annen tredjepart, eller selges til en tredjepart. Man vil heller aldri bli påmeldt et annet nyhetsbrev fra KBT uten aktivt samtykke.

Du kan når som helst be om å få en kopi av informasjonen vi har om deg på Mailchimp. Du kan også melde deg av nyhetsbrevet og be om å få slettet informasjonen vi har om deg i Mailchimp når som helst.

Mailchimps personvernerklæring ligger her: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Som arbeidsgiver

KBT samler inn og oppbevarer personopplysninger om våre ansatte. Det innebærer opplysninger om personalia, lønn, referater fra medarbeidersamtaler, CV og lignende. Disse opplysningene blir oppbevart så lenge den ansatte jobber hos oss, og slettes etter 18 måneder fra tidspunktet den ansatte slutter.

CV og søknader fra søkere på stillinger i KBT oppbevares i 6 måneder før de slettes. Hvis du ønsker at KBT skal oppbevare dine opplysninger lenger enn dette, kan du etterspørre det. Det vil kreve et aktivt samtykke fra deg.

 

Innsyn

Personer som er eller har vært involvert i prosjekter eller ansettelsesforhold i KBT, eller som har brukt en av våre tjenester som nettside eller nyhetsbrev, kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data vi oppbevarer om vedkommende.

 

Arkivering og sletting av personopplysninger

Personer som har vært involvert i prosjekter eller ansettelsesforhold i KBT, eller som har brukt en av våre tjenester som nettside eller nyhetsbrev, kan be om at lagrede personopplysninger slettes fra våre registre. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

KBT har interne rutiner for oppbevaring og behandling av personopplysninger, og vår behandling av personopplysninger er underlagt norsk lov.

 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss på post@kbtmidt.no

eller

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT

Postboks 934,7409 Trondheim

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.