Er du 13-18 år eller pårørende med erfaring fra BUP St. Olavs?

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Bakgrunn og hensikt

Dette er et spørsmål til deg mellom 13 og 18 år om å delta i en undersøkelse der vi ønsker å få tilbakemeldinger fra deg på hvordan du synes det er å være i behandling ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital. Vi vil gjerne at du sier noe om dine erfaringer og opplevelser i møte med BUP. Som regel er det kanskje foreldrene dine som forteller de ved BUP hva de synes fungerer og hva de synes bør gjøres annerledes, men nå vil vi gjerne høre hva du selv mener. Du inviteres derfor til å delta i et intervju, som er som en slags samtale.

Det er også ønskelig å høre hva foresatte har å si om tilbudet til BUP. Derfor inviteres også dere til å delta i undersøkelsen der dere vil bli intervjuet om deres erfaringer med BUP. Intervjuene for barn og foresatte vil foregå til samme tid, men i separate rom.

Det er Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) som er ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen.

Hva innebærer undersøkelsen?

Du vil bli intervjuet om dine erfaringer med hvordan du synes det er å være hos BUP. Intervjuene vil være i gruppe, og vil foregå sammen med andre barn og ungdommer på din egen alder som også går i behandling hos BUP. Vi deler opp gruppeintervjuer etter alder: egen gruppe for de som er under 16 år, og egen gruppe for de som er over 16 år. Hvis du heller har lyst til å bli intervjuet alene, er det også OK.

De som intervjuer deg er to unge voksne mellom 18 og 23 år som selv har gått i behandling for psykiske utfordringer. De vet med andre ord ganske mye om hvordan det er å være barn og ungdom som går i behandling. Prosjektleder Juni Raak Høiseth som er ansvarlig for undersøkelsen kommer også til å være tilstede i intervjuet. Du kan snakke helt åpent om hvordan du synes det er å være i behandling uten at de fra BUP får vite at det er du som har sagt det.

Intervjuene vil foregå i et eget lukket rom på KBT sine lokaler i Kjøpmannsgata 33, Trondheim. Gruppeintervjuene vil vare mellom 1-2 timer, hvis du vil bli intervjuet alene vil det vare ca. en halvtime. Vi tar pauser underveis, og det vil bli servert pizza og brus. Intervjuene kommer til å være på kvelden, slik at du ikke vil gå glipp av skolen. Om du av en eller annen grunn ikke kan komme på de oppsatte intervjuene, men likevel ønsker å være med, så har vi også mulighet til å gjennomføre intervju over telefon.

Foresatte vil bli intervjuet av voksne ansatte ved KBT etter samme metode, enten i gruppe sammen med andre foresatte som er med i undersøkelsen eller alene dersom det er ønskelig. Intervjuene for barn og foresatte vil foregå til samme tid, men i separate rom.

Foresatte vil bli intervjuet av voksne ansatte ved KBT etter samme metode, enten i gruppe sammen med andre foresatte som er med i undersøkelsen eller alene dersom det er ønskelig. Intervjuene for barn og foresatte vil foregå til samme tid, men i separate rom.

Hva sier tidligere deltakere?

Dersom du har lyst til å være med i undersøkelsen får du mulighet til å komme med tilbakemeldinger til BUP på hvordan de jobber og hvordan du synes det er å gå der. Tilbakemeldingene du gir kan være med på å gjøre BUP enda bedre.

Barn og ungdommer som tidligere har vært med har sagt til oss at de opplevde intervjuet som trygt og uformelt. Det var en god mulighet for å gi ærlige tilbakemeldinger til hjelpen de har fått, og de følte at de bidro til noe nyttig for andre. De mente at det var lettere å snakke med noen som var unge og som hadde egenerfaring med psykisk helsehjelp selv, og at det gav større forståelse og bedre holdninger. Vi håper å gi dere samme opplevelsen!

Hva skjer med informasjonen du gir?

Dersom du synes det er greit kommer vi til å ta opp intervjuene på lydfil. Dette er fordi vi ikke skal glemme hva du har sagt. Vi som jobber i NTNU og KBT kommer til å høre på opptakene og skrive ned det som er sagt. Etter prosjektet er ferdig vil vi slette lydfilen. Til slutt kommer vi til å skrive en rapport som vi gir til BUP. Der forteller vi BUP hva dere har sagt at dere synes er bra, og hva dere mener at de kan gjøre bedre.

Undersøkelsen er anonym. Det vil si at vi ikke skriver noen navn på hvem som har sagt hva, og det er derfor er det ingen som kommer til å vite hva du har sagt. Vi kommer heller ikke til å spørre om noe som har med personlig sykdomshistorie å gjøre. Din kontaktinformasjon blir oppbevart på en sikker plass separat fra resten av prosjektet, og fjernes etter intervjuene er gjennomført. Alle som deltar i prosjektet blir pålagt taushetsplikt, det betyr at ingen har lov til å snakke om de andre deltakerne når vi er ferdige med intervjuet.

KBT ønsker også å bruke det som kommer ut av denne undersøkelsen til forskning senere, som grunnlag til artikkelskriving. Dette vil foregå anonymt på samme måte.

Deltakelse og påmelding

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Dersom du har lyst til å være med, tar du kontakt med prosjektleder på kontaktinfo nederst. Selv om du sagt at du har lyst til å være med på undersøkelsen nå, er det helt greit å trekke seg underveis eller etterpå uten at du sier hvorfor du ikke har lyst til å være med lenger. Vær oppmerksom på at når lydfilene er slettet etter prosjektet er ferdig, så vil alt være såppas anonymisert at det er umulig å finne igjen og fjerne akkurat det den enkelte deltaker har sagt.

Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen, har spørsmål eller ønsker mer informasjon kontakter du ansvarlig prosjektleder fra KBT, Juni Raak Høiseth på telefon 98888298 eller e-post: juni.hoiseth@kbtmidt.no.

About Christina Kildal

Prosjektmedarbeider. Jobber med barn og unge-prosjekter, Bruker Spør Bruker-evalueringer og artikler til nettsida.